Kwalifikacja FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.