Kwalifikacja FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

styczeń 2018

Kwalifikacja A.23 – styczeń 2018