Kwalifikacja FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.