Kwalifikacja FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.