Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.