Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.