Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

sierpień 2013

Rozwiąż test ponownie.