Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.