Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.