Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.