Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.