Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.