Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.