Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.