Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.