Kwalifikacja GIW.03 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.