Kwalifikacja GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny