Kwalifikacja GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin