Kwalifikacja GIW.06 Wykonywanie prac geologicznych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.