Kwalifikacja M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
Kwalifikacja MG.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
Kwalifikacja GIW.07 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014