Kwalifikacja M.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
Kwalifikacja MG.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
Kwalifikacja GIW.08 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016