Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.