Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.