Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

październik 2016

Kwalifikacja M.39 – październik 2016