Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.