Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

styczeń 2017

Kwalifikacja M.39 – styczeń 2017