Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.