Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.