Kwalifikacja GIW.09 Organizowanie i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.