Kwalifikacja M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Kwalifikacja MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Kwalifikacja GIW.11 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014