Kwalifikacja M.8 Wykonywanie prac wiertniczych
Kwalifikacja MG.8 Wykonywanie prac wiertniczych
Kwalifikacja GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014
Rozpocznij egzamin – październik 2013