Kwalifikacja M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Kwalifikacja MG.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Kwalifikacja GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014