Kwalifikacja A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Kwalifikacja AU.24 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Kwalifikacja HAN.03 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020 NOWOŚĆ!