Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.