Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.