Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.