Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

styczeń 2017

Kwalifikacja T.6 – styczeń 2017