Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.