Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.