Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.