Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.