Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.