Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.