Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.