Kwalifikacja HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne