Kwalifikacja T.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
Kwalifikacja TG.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
Kwalifikacja HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014