Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.