Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.