Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.