Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.